Phun sát khuẩn lần 3

Tháng Hai 25, 2020 8:01 chiều

Trường Tiểu học phun sát khuẩn phòng dịch để chuẩn bị đón các con học sinh đến trường.
IMG_1582616343798_1582616520843
IMG_1582616343131_1582616518623
IMG_1582615173989_1582616069963
IMG_1582615170955_1582616066743
IMG_1582616296461_1582616511360
IMG_1582616295341_1582616508756
IMG_1582616342491_1582616516318
IMG_1582616331463_1582616513679