Phòng dịch bệnh covid_19 lần 2

Tháng Hai 18, 2020 10:25 sáng

Công tác vệ sinh, trường lớp phun thuốc muỗi lần 2 trường Tiểu học Kim Thái.
IMG_20200218_102030
IMG_20200218_102027
IMG_20200218_102019
IMG_20200218_102017
IMG_20200218_102015
IMG_20200218_102012
IMG_20200218_102010
IMG_20200218_102007
IMG_20200218_102004