Phòng chống dịch bệnh của giáo viên

Tháng Hai 20, 2020 4:12 chiều

Công tác vệ sinh trường lớp phòng chống dịch bệnh ngày 20/ 02/ 2020 của giáo viên trường tiểu học Kim Thái
IMG_20200220_160007
IMG_20200220_160004
IMG_20200220_160002
IMG_20200220_160029
IMG_20200220_160027
IMG_20200220_160024
IMG_20200220_160022
IMG_20200220_160019
IMG_20200220_160017
IMG_20200220_160015
IMG_20200220_160012
IMG_20200220_160009