Lễ kết nạp Đội viên mới năm học 2019 – 2020

Tháng Năm 15, 2020 9:50 chiều

Thực hiện chương trình công tác của Đội, liên Đội. Được sự nhất trí của BGH nhà trường. Liên Đội trường Tiểu học Kim Thái đã kết nạp Đội viên mới cho 78 nhi đồng xuất sắc trong khối lớp 3. Do dịch bệnh covid- 19 phức tạp nên Liên đội đã tổ chức tại các chi Đội của các lớp.
IMG_20200515_214334
IMG_20200515_214336
IMG_20200515_214339
IMG_20200515_214328
IMG_20200515_214331
IMG_20200515_214321
IMG_20200515_214325