Công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh

Tháng Năm 13, 2020 9:17 sáng

Để phòng dịch tốt cho hs, BGH nhà trường, chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp.
IMG_20200513_091002
IMG_20200513_091005
IMG_20200513_090957
IMG_20200513_090959
IMG_20200513_091010
IMG_20200513_091007
IMG_20200513_090952
IMG_20200513_090954