CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Chín 4, 2020 4:27 chiều

Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới của trường tiểu học Kim Thái
IMG_20200905_051650
IMG_20200905_051639
IMG_20200905_051641
IMG_20200905_051644
IMG_20200905_051646
IMG_20200905_051648
IMG_20200905_051639
IMG_20200905_051646
IMG_20200905_051650