Tổ chức

Trường tiểu học Kim thái gồm có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên
* Ban giám hiệu: 2 đồng chí
– Hiệu trưởng: Đồng chí Phạm Thị Mây – Phụ trách chung
– Hiệu Phó : Đồng chí Trần Thị Phương – Phụ trách chuyên môn
* Tổ chuyên môn
– Tổ 1, 2, 3: Gồm có 19 đồng chí
+ Tổ trưởng: Trịnh Thị Hường
+ Tổ phó : Đỗ Thị Tuyết Lan
– Tổ 4, 5: Gồm có 13 đồng chí
+ Tổ trưởng: Ninh Thị Thúy
+ Tổ phó : Phạm Thị Nga
* Tổ văn phòng : Gồm 3 đồng chí
* Công đoàn nhà trường gồm 37 đồng chí
– Chủ tịch công đoàn: Đồng chí Bùi Thị Thu Hương
* Chi bộ nhà trường gồm 25 đồng chí
– Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Thị Mây
– Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Thị Phương
* Chi đoàn nhà trường gồm 12 đồng chí
– Bí thư chi đoàn: Bùi Thị Nhiên