Phong trào hiến máu nhân đạo

Tháng Chín 14, 2019 8:38 sáng

Để hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo của UBND huyện Vụ Bản. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực tham gia phong trào, nhiều giáo viên đã tham gia hiến máu lần thứ 2, thứ 3