Cài đặt phần mềm zoom

Tháng Ba 28, 2020 4:09 chiều

Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Thái yêu cầu giáo viên toàn trường cài đặt phần mềm zoom để họp trực tuyến và dạy học trực tuyến cho học sinh.