Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THÁI

Địa chỉ: Vân Cát – Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Phạm Thị Mây
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: DĐ:  – Email:thkimthai.edu@gmail.com