Giới thiệu

       Trường Tiểu học Kim Thái  được tách từ trường Cấp 1, 2 Kim Thái) Trường  được đặt tại Vân Cát – Kim Thái – Vụ Bản . Nhà trường có tổng diện tích là 10200m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Kim Thái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.Trường đã được công nhận:

  1. QĐ cấp bằng công nhận Trường TH đạt chuẩn QG mức độ I( 10/8/2001)
  2. QĐ cấp bằng công nhận Trường TH đạt chuẩn QG mức độ II( 6/8/2011)
  3. QĐ cấp bằng công nhận thư viện trường TH đạt chuẩn( 13/8/2013 năm 2012-2013)
  4. Giấy chứng nhận công nhận trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3( 12/2014)
  5. Giấy chứng nhận công nhận trường đạt “Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn” ( 1/2014
  6.  Trường được công nhận chuẩn lại mức độ II(2017)