Thông báo nhà trường

Cài đặt phần mềm zoom

Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Thái yêu cầu giáo viên toàn trường cài đặt phần mềm zoom để họp trực tuyến và dạy học trực tuyến cho học sinh.

Phong trào hiến máu nhân đạo

Để hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo của UBND huyện Vụ Bản. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực tham gia phong trào, nhiều giáo viên đã tham gia hiến…