sinh hoạt chuyên môn 45

20191230_095343

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới của giáo viên khối 4 trong toàn huyện tại trường tiểu Kim Thái
IMG_20191031_191415

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11

I. Mục đích: – Dự giờ theo tiết dạy, nhận xét nội dung các bài dạy theo nghiên cứu bài học – Kiểm tra thống nhất, hoàn thiện các loại hồ sơ sổ…
IMG_20191031_191415

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10

NỘI DUNG SHCM THÁNG 10 – TỔ 4,5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế…
received_468656377052983

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 4,5 CHUYÊN ĐỀ: HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC, CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22 I. Mục đích: – Nắm được hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả nhằm pháy triển phẩm…