sinh hoạt chuyên môn 123

IMG_20201017_074154

Thực hiện theo kế hoạch của trường. Trong tuần phong trào hội giảng GV dạy giỏi của trường Tiểu học Kim Thái được thực hiện theo từng khối lớp.
IMG_20191117_140342

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11

NỘI DUNG SHCM THÁNG 11 – TỔ 1,2,3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế kế hoạch…
IMG_20191031_191400

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10

NỘI DUNG SHCM THÁNG 10 – TỔ 1,2,3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế…
received_2415298935225903

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI: 1, 2,3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LỚP HỌC VNEN, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM…