Hoạt động chuyên môn

IMG_20201017_074154

Thực hiện theo kế hoạch của trường. Trong tuần phong trào hội giảng GV dạy giỏi của trường Tiểu học Kim Thái được thực hiện theo từng khối lớp.
20191230_095343

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới của giáo viên khối 4 trong toàn huyện tại trường tiểu Kim Thái
IMG_20191117_140342

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11

NỘI DUNG SHCM THÁNG 11 – TỔ 1,2,3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế kế hoạch…
IMG_20191031_191415

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11

I. Mục đích: – Dự giờ theo tiết dạy, nhận xét nội dung các bài dạy theo nghiên cứu bài học – Kiểm tra thống nhất, hoàn thiện các loại hồ sơ sổ…
IMG_20191031_191415

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10

NỘI DUNG SHCM THÁNG 10 – TỔ 4,5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế…
IMG_20191031_191400

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10

NỘI DUNG SHCM THÁNG 10 – TỔ 1,2,3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN 1. Mục đích: GV được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng hợp tác thiết kế…
received_468656377052983

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 4,5 CHUYÊN ĐỀ: HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC, CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22 I. Mục đích: – Nắm được hình thức tổ chức dạy học đạt hiệu quả nhằm pháy triển phẩm…
received_2415298935225903

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI: 1, 2,3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LỚP HỌC VNEN, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM…