HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

IMG_1586314664418_1589254248611

Dạy học trực tuyến qua phần mềm zoom

Trong thời gian cho học sinh nghỉ tạm thời để chống dịch bệnh. Để đáp ứng kiến thức của học sinh trong toàn trường và được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên trong toàn trường…
IMG_20200310_100927

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID_19

Để phòng chống dịch covid_19. Ngày 9/3/ 2020 Trường TH Kim Thái phun sát khuẩn lần 4 và tiếp tục vệ sinh trường lớp phòng dịch.
IMG_1582615170955_1582616066743

Phun sát khuẩn lần 3

Trường Tiểu học phun sát khuẩn phòng dịch để chuẩn bị đón các con học sinh đến trường.
IMG_20200221_110825

Vệ sinh trường, lớp

Giáo viên cùng phụ huynh vệ sinh lớp học, lau sát khuẩn bàn ghế phòng dịch ngày 21/02 của trường Tiểu học Kim Thái.